നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 36 ഠഫാ.
S 22 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 24°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.6 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 35°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 95.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 3 മൈ.
സമയത്തുള്ള 03/12 12:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Drumalbin
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Drumalbin >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 43°
നിമ്ന: 34°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 30°
ഞായര്‍
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 28°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

83° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Bentiu, സുഡാന്‍
Verkhoyansk, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -61°

83° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Gogrial, സുഡാന്‍
Batagay, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -60°

79° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Ad Dindar, സുഡാന്‍
Nizhneyansk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -58°

75° തെളിഞ്ഞ Chirundu, സിംബാവെ
Sarylakh, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -45°

73° തെളിഞ്ഞ Ler, സുഡാന്‍
Batagay-Alyta, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -38°