നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

+23 ഠ സെ.
N 3 മീ./സെ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +23°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1019.2 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +11°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 46%
സമയത്തുള്ള 11/07 06:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Pully
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Pully >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: +25°
നിമ്ന: +15°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +27°
നിമ്ന: +15°
തിങ്കള്‍
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: +27°
നിമ്ന: +15°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+39° തെളിഞ്ഞ Big River, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kangxiwar, ചൈന ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍

+39° തെളിഞ്ഞ Bluewater, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Grytviken, സൗത് ജ്യോര്‍ജിയ ആന്‍റ് സൗത് � -5°

+39° തെളിഞ്ഞ Needles, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Torres Del Paine, ചിലി ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ +5°

+39° തെളിഞ്ഞ Parker, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Thaba-Tseka, ലെസോതൊ +7°

+35° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Mojave Ranch Estates, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Orkney, സൗത് ആഫ്രിക്ക +10°