ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

27 °F
NW 2 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 27°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 25°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 89.6%
ಈಗ 27/11 01:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Chateau-D'oex
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Chateau-D'oex >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 46°
ಇಗೋ: 37°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ತೇವವುಳ್ಳ ಮಂಜು
ಹೈ: 45°
ಇಗೋ: 39°
ಮಂಗಳವಾರ
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ತೇವವುಳ್ಳ ಮಂಜಿನ ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: 43°
ಇಗೋ: 37°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

79° ಸ್ವಚ್ಛ Asingan, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Amga, ರಷ್ಯಾ -51°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Calepaan, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Khandyga, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -48°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Carusucan, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Ust'-Kuyga, ರಷ್ಯಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -46°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Domampot, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Kangalassy, ರಷ್ಯಾ -44°

79° ಸ್ವಚ್ಛ Gueset, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್
Yakutsk, ರಷ್ಯಾ -44°