ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಸ್ವಚ್ಛ 46 °F
N 1 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 46°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.0 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 30°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 52.4%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 03/04 09:50 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Geneve-Cointrin
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Geneve-Cointrin >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 36°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 37°
ರವಿವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 70°
ಇಗೋ: 39°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

100° ಸ್ವಚ್ಛ Dourbali, ಚಡ್
Alvena, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ

100° ಸ್ವಚ್ಛ Kousséri, ಕ್ಯಾಮರೂನ್
Blumenthal, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ

100° ಸ್ವಚ್ಛ Massakory, ಚಡ್
Chortitz, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ

100° ಸ್ವಚ್ಛ Ngala, ನೈಜೀರಿಯಾ
Waldheim, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ

85° ಸ್ವಚ್ಛ Bokoro, ಚಡ್
Deputatskiy, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ