നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

43 ഠഫാ.
N 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 43°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 25°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 46.4%
സമയത്തുള്ള 22/01 04:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Les Marecottes
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Les Marecottes >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 36°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 34°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 45°
നിമ്ന: 30°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

89° തെളിഞ്ഞ മട്ടന്നൂര്‍, ഇന്ത്യ
Oymyakon, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -60°

80° തെളിഞ്ഞ ജുവ, ഇന്ത്യ
Susuman, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -54°

80° തെളിഞ്ഞ ഡിചൊലി, ഇന്ത്യ
Batagay, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -53°

80° തെളിഞ്ഞ നവെലിം, ഇന്ത്യ
Saskylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -48°

79° തെളിഞ്ഞ മൂഡ്ബിദ്രി, ഇന്ത്യ
Aykhal, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -36°