અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

43 °F
N 2 માઇલ પ્રતિ કલાક
ના જેવું લાગે છે: 43°
ડ્યુપોઇન્ટ: 25°
ભેજ: 46.4%
ના રોજ 22/01 04:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Les Marecottes
ભૂતકાળના અવલોકનો, Les Marecottes >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 46°
લઘુત્તમ: 36°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 48°
લઘુત્તમ: 34°
શુક્રવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 45°
લઘુત્તમ: 30°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

93° સ્પષ્ટ Puerto Ayacucho, વેનેઝ્યુએલા
Belichan, રશિયા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ -54°

93° સ્પષ્ટ Puerto Carreño, કોલંબિયા
Kadykchan, રશિયા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ -54°

90° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Zaraza, વેનેઝ્યુએલા
Myaundzha, રશિયા આંશિક વાદળછાયું અને બરફનો વરસાદ -54°

81° સ્પષ્ટ Agua Fría, હોન્ડ્યુરાસ
Batagay, રશિયા ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ -53°

73° સ્પષ્ટ Felipe Carrillo Puerto, મેક્સિકો
Debin, રશિયા સ્પષ્ટ -52°