અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

+4 °C
S 2 મી/સેં
ના જેવું લાગે છે: +2°
ડ્યુપોઇન્ટ: +2°
ભેજ: 87.4%
ના રોજ 21/02 10:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Les Marecottes
ભૂતકાળના અવલોકનો, Les Marecottes >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +5°
લઘુત્તમ: +1°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +12°
લઘુત્તમ: +3°
રવિવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: +11°
લઘુત્તમ: +4°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

+34° સ્પષ્ટ Purnululu National Park, ઓસ્ટ્રેલિયા
Artyk, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -41°

+32° Geikie Gorge National Park, ઓસ્ટ્રેલિયા
Hall Beach, કેનેડા સ્પષ્ટ -40°

+30° સ્પષ્ટ અમરનાથ, ભારત
Kugaaruk, કેનેડા -40°

+30° સ્પષ્ટ નેરલ, ભારત
Sarylakh, રશિયા ઘેરાયેલું -40°

+30° સ્પષ્ટ વાડા, ભારત
Seymchan, રશિયા સ્પષ્ટ -38°