നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 45 ഠഫാ.
E 7 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 41°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.8 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 36°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 70.5%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 30/09 04:50 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Lycksele
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Lycksele >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: 43°
നിമ്ന: 32°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 41°
ഞായര്‍
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 43°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° Lanxi, ചൈന
Priiskovyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 19°

88° Poyang, ചൈന
Dundas, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ 20°

86° തെളിഞ്ഞ Hanchuan, ചൈന
Tashanta, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ 23°

86° തെളിഞ്ഞ Xiantao, ചൈന
Tyungur, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ 23°

84° Chizhou, ചൈന
Severnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 25°