ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

30 °F
E 2 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 30°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.2 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 30°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 100%
ಗೋಚರತೆ: 0 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 27/11 05:20 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Ängelholm-Helsingborg Airport
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Ängelholm-Helsingborg Airport >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಹೈ: 34°
ಇಗೋ: 27°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 36°
ಇಗೋ: 25°
ರವಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 32°
ಇಗೋ: 28°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

90° ಸ್ವಚ್ಛ Purnululu National Park, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Khandyga, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -29°

89° ಸ್ವಚ್ಛ Quilpie, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Amga, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -22°

88° Geikie Gorge National Park, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Ese-Khayya, ರಷ್ಯಾ -11°

83° Winton, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Oymyakon, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -11°

81° ಸ್ವಚ್ಛ Narrabri, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Ust'-Nera, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -4°