നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ 21 ഠഫാ.
NE 15 എം.പി.എച്.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു:
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 18°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 84.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 09/03 08:50 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Umea Flygplats
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Umea Flygplats >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 21°
നിമ്ന:
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 19°
നിമ്ന: 18°
വ്യാഴം
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞു വര്‍ഷവും
ഉന്നത: 28°
നിമ്ന: 21°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

78° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Tlalchapa, മെക്സിക്കോ
Saskylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -32°

78° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Tlapehuala, മെക്സിക്കോ
Novyy Urengoy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -31°

77° തെളിഞ്ഞ Antunes, മെക്സിക്കോ
Kutop'yugan, റഷ്യ -25°

77° തെളിഞ്ഞ El Chauz, മെക്സിക്കോ
Pangody, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -24°

73° തെളിഞ്ഞ Masagua, ഗ്വാട്ടിമാലാ
Kholodnyy, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -9°