ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ 37 °F
N 6 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಅನಿಸುವುದು: 33°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.6 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 32°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 80.6%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 21/11 12:20 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Stockholm / Bromma
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Stockholm / Bromma >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 39°
ಇಗೋ: 25°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 34°
ಇಗೋ: 23°
ಶುಕ್ರವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 30°
ಇಗೋ: 25°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

86° ಸ್ವಚ್ಛ Porto, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Oymyakon, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -34°

86° ಸ್ವಚ್ಛ Teresina, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Kysyl-Syr, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -26°

86° ಸ್ವಚ್ಛ Timon, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Vilyuysk, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -26°

86° ಸ್ವಚ್ಛ União, ಬ್ರೆಜಿಲ್
Cambridge Bay, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು -22°

79° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ El Tular, ಹೊಂಡುರಸ್
Belaya Gora, ರಷ್ಯಾ -12°