ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ 39 °F
SW 22 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ
ಅನಿಸುವುದು: 29°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 28.9 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 38°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 95.2%
ಗೋಚರತೆ: 14 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 17/01 02:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Landsort
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Landsort >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 32°
ಇಗೋ: 19°
ನಾಳೆ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 27°
ಇಗೋ: 19°
ಶನಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 27°
ಇಗೋ: 18°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

111° Bourke, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Artyk, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -70°

108° ಸ್ವಚ್ಛ Griffith, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Sarylakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -68°

102° ಸ್ವಚ್ಛ Ayers Rock, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Verkhoyansk, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -64°

102° ಸ್ವಚ್ಛ Uluru-Kata Tjuta National Park, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Kadykchan, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -63°

98° ಸ್ವಚ್ಛ Quilpie, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Debin, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -57°