અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

ઘેરાયેલું 36 °F
N 16 માઇલ પ્રતિ કલાક
ઘેરાયેલું
ના જેવું લાગે છે: 26°
બેરોમિટર: 30.3 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 31°
ભેજ: 83.8%
દ્રશ્યતા: 31 માઇલ
ના રોજ 12/12 03:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Landsort
ભૂતકાળના અવલોકનો, Landsort >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
વાદળછાયું
મહત્તમ: 36°
લઘુત્તમ: 32°
કાલે
ઘેરાયેલું
મહત્તમ: 36°
લઘુત્તમ: 32°
શુક્રવાર
વાદળછાયું અને સહેજ ભીનો  બરફ
મહત્તમ: 37°
લઘુત્તમ: 30°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

107° સ્પષ્ટ Hermannsburg, ઓસ્ટ્રેલિયા
Burkhala, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -47°

105° Tibooburra, ઓસ્ટ્રેલિયા
Kadykchan, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -47°

101° સ્પષ્ટ Tennant Creek, ઓસ્ટ્રેલિયા
Kholodnyy, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -47°

99° સ્પષ્ટ Uluru-Kata Tjuta National Park, ઓસ્ટ્રેલિયા
Pokrovsk, રશિયા -47°

99° સ્પષ્ટ Yulara, ઓસ્ટ્રેલિયા
Belaya Gora, રશિયા સ્પષ્ટ -44°