നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ട് 54 ഠഫാ.
W 14 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ട്
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 54°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.3 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 48°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 81.9%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 06/07 09:20 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Borlange
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Borlange >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 46°
നാളെ
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 63°
നിമ്ന: 45°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

108° തെളിഞ്ഞ Arizona Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
El Calafate, അര്‍ജന്‍റീന മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും 30°

108° തെളിഞ്ഞ East Blythe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Arthur’s Pass, ന്യൂസിലാന്‍റ് 41°

108° തെളിഞ്ഞ Needles, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Coal Creek Flat, ന്യൂസിലാന്‍റ് 41°

108° തെളിഞ്ഞ Poston, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Mt. Cheeseman Ski Resort, ന്യൂസിലാന്‍റ് 41°

104° തെളിഞ്ഞ Mohave Valley, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Temple Basin, ന്യൂസിലാന്‍റ് 41°