നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതവും നേരിയ മഞ്ഞും 12 ഠഫാ.
SW 6 എം.പി.എച്.
മേഘാവ്യതവും നേരിയ മഞ്ഞും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു:
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.5 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 10°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 91.4%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 4 മൈ.
സമയത്തുള്ള 29/11 10:20 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Borlange
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Borlange >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 21°
നിമ്ന:
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 19°
നിമ്ന: 14°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 19°
നിമ്ന: 10°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

82° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Doka, സുഡാന്‍
Arctic Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -42°

80° Geikie Gorge National Park, ഓസ്ട്രേലിയ
Saskylakh, റഷ്യ -40°

79° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Ad Dindar, സുഡാന്‍
Zhigansk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -32°

79° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Rabak, സുഡാന്‍
Aklavik, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -24°

78° തെളിഞ്ഞ Kununurra, ഓസ്ട്രേലിയ
Kaktovik, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -24°