നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

തെളിഞ്ഞ 36 ഠഫാ.
NE 8 എം.പി.എച്.
തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 29°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.4 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 30°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 79.7%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 12/12 02:50 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Ängelholm-Helsingborg Airport
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Ängelholm-Helsingborg Airport >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 39°
നിമ്ന: 30°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 37°
നിമ്ന: 30°
വെള്ളി
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 36°
നിമ്ന: 30°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

89° തെളിഞ്ഞ Mount Isa, ഓസ്ട്രേലിയ
Ust'-Nera, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -53°

85° തെളിഞ്ഞ Port Hedland, ഓസ്ട്രേലിയ
Belichan, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -48°

83° തെളിഞ്ഞ Karratha, ഓസ്ട്രേലിയ
Kholodnyy, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -48°

81° തെളിഞ്ഞ Buayan, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Susuman, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -48°

81° തെളിഞ്ഞ Katangawan, ഫിലിപ്പൈന്‍സ്
Spornoye, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -41°