અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 90 °F
E 11 માઇલ પ્રતિ કલાક
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 91°
ડ્યુપોઇન્ટ: 63°
ભેજ: 41.5%
દ્રશ્યતા: 12 માઇલ
ના રોજ 11/04 08:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Lodwar
ભૂતકાળના અવલોકનો, Lodwar >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: 93°
લઘુત્તમ: 77°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 99°
લઘુત્તમ: 77°
બુધવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 100°
લઘુત્તમ: 79°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

95° સ્પષ્ટ San Carlos, મેક્સિકો
Atka, રશિયા ઘેરાયેલું -14°

88° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Carmelita, ગુઆતેમાલા
Kadykchan, રશિયા ઘેરાયેલું -10°

88° સ્પષ્ટ Hecelchakán, મેક્સિકો
Susuman, રશિયા ઘેરાયેલું -10°

86° સ્પષ્ટ Palizada, મેક્સિકો
Galimyy, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -5°

86° સ્પષ્ટ Villa el Triunfo, મેક્સિકો
Oymyakon, રશિયા ઘેરાયેલું