നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

48 ഠഫാ.
SW 9 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 44°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.2 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 44°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 83.8%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 9 മൈ.
സമയത്തുള്ള 19/04 04:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Caravaca,fuentes Del Marqués
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Caravaca,fuentes Del Marqués >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 45°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 64°
നിമ്ന: 48°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

77° തെളിഞ്ഞ Al Manzilah, ഈജിപ്ത്
Tazovskiy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -17°

76° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Ati, ചഡ്
Khatanga, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -11°

° ,
Hall Beach, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -8°

° ,
Chesterfield Inlet, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും

° ,
Repulse Bay, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും