ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

47 °F
SW 8 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 43°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.2 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 41°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 80.2%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 19/04 05:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Caravaca,fuentes Del Marqués
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Caravaca,fuentes Del Marqués >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 66°
ಇಗೋ: 45°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 45°
ಬುಧವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 64°
ಇಗೋ: 48°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

° ,
McMurdo Station, Antarctica ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -20°

° ,
Arctic Bay, ಕೆನೆಡಾ -2°

° ,
Chesterfield Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -2°

° ,
Rankin Inlet, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -2°

° ,
Dudinka, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜು -1°