നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ 36 ഠഫാ.
W 6 എം.പി.എച്.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 31°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.1 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 34°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 93.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 07/03 02:30 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Leon / Virgen Del Camino
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Leon / Virgen Del Camino >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 34°
നാളെ
മേഘാവൃതവും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 41°
നിമ്ന: 36°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 46°
നിമ്ന: 34°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Coyuca de Catalán, മെക്സിക്കോ
Oymyakon, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -21°

84° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Cutzamalá de Pinzón, മെക്സിക്കോ
Ust'-Nera, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -19°

84° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ San Miguel Totolapan, മെക്സിക്കോ
Belichan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -15°

84° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Tlapehuala, മെക്സിക്കോ
Burkhala, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -15°

73° തെളിഞ്ഞ San Juan De Los Platanos, മെക്സിക്കോ
Kadykchan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -15°