നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

48 ഠഫാ.
SE 3 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 47°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 40°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 73.3%
സമയത്തുള്ള 08/03 09:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Aranjuez
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Aranjuez >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 41°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 34°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 41°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ La Democracia, ഗ്വാട്ടിമാലാ
Nadym, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -30°

88° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Masagua, ഗ്വാട്ടിമാലാ
Staryy Nadym, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -30°

86° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ San Miguel Totolapan, മെക്സിക്കോ
Kutop'yugan, റഷ്യ -27°

86° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tlalchapa, മെക്സിക്കോ
Pangody, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -25°

86° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Tlapehuala, മെക്സിക്കോ
Urengoy, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -15°