ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ 59 °F
E 5 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಅನಿಸುವುದು: 59°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.0 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 45°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 58.8%
ಗೋಚರತೆ: 6 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 05/03 04:30 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Madrid / Getafe
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Madrid / Getafe >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 61°
ಇಗೋ: 45°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 45°
ರವಿವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 59°
ಇಗೋ: 41°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

81° ಸ್ವಚ್ಛ Yulara, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Verkhoyansk, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -47°

80° Geikie Gorge National Park, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Severnyy, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -46°

80° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ Longreach, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Saskylakh, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -38°

73° Duaringa, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಸ್ವಚ್ಛ -31°

73° ಸ್ವಚ್ಛ Selwyn Snowfields, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ
Karaul, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -20°