നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 39 ഠഫാ.
NE 2 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 39°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.3 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 36°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 91.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 9 മൈ.
സമയത്തുള്ള 27/02 07:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Guadalajara
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Guadalajara >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 66°
നിമ്ന: 37°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 37°
തിങ്കള്‍
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 37°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

90° തെളിഞ്ഞ കല്യാണ്‍, ഇന്ത്യ
Nuiqsut, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ -42°

90° തെളിഞ്ഞ ഭിവണ്ടി, ഇന്ത്യ
Hall Beach, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -38°

84° തെളിഞ്ഞ മനൊര്‍, ഇന്ത്യ
Dudinka, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -37°

84° തെളിഞ്ഞ വാഡ, ഇന്ത്യ
Nizhneyansk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -29°

81° തെളിഞ്ഞ Vāshi, ഇന്ത്യ
Aklavik, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ -22°