നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

47 ഠഫാ.
NW 6 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 45°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 41°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 79.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 10/05 09:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Villafranca
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Villafranca >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 34°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 36°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 32°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

81° തെളിഞ്ഞ Cadereyta, മെക്സിക്കോ
Resolute, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ

81° തെളിഞ്ഞ Falcon Lake Estates, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Nizhneyansk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 17°

81° തെളിഞ്ഞ Marín, മെക്സിക്കോ
Savissivik, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് തെളിഞ്ഞ 18°

81° തെളിഞ്ഞ Medina, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Siorapaluk, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 20°

81° തെളിഞ്ഞ Salineño, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Gjoa Haven, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ട് 23°