ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

42 °F
W 5 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 38°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 37°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 83.9%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 10/05 08:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Villafranca
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Villafranca >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 55°
ಇಗೋ: 34°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 50°
ಇಗೋ: 36°
ಬುಧವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 55°
ಇಗೋ: 32°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

82° ಸ್ವಚ್ಛ Falcon Lake Estates, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Resolute, ಕೆನೆಡಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ

82° ಸ್ವಚ್ಛ Falcon Mesa, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Grise Fiord, ಕೆನೆಡಾ

82° ಸ್ವಚ್ಛ Salineño, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Sachs Harbour, ಕೆನೆಡಾ 10°

82° ಸ್ವಚ್ಛ Zapata, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಮಂಜು 16°

81° ಸ್ವಚ್ಛ Hidalgo, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಂಜು 25°