നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 49 ഠഫാ.
N 4 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 48°
സമയത്തുള്ള 30/05 10:32 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Eriste, Refugio Angel Orus
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Eriste, Refugio Angel Orus >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റിന്‍റെ സാധ്യത
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 32°
നാളെ
മേഘാവൃതം, മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ്
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 32°
വ്യാഴം
മേഘാവൃതം, മഴയോടുകൂടി ഇടിയും മിന്നലുമുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ്
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 30°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 22/03 12:00 am
Contact: 34 973 492301
Port Del Comte

New snow in past 24h: 1 ഇഞ്ച്

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

108° തെളിഞ്ഞ Ouro Sogui, സെനഗല്‍
Resolute, ക്യാനഡ മൂടല്‍കെട്ട് 21°

106° തെളിഞ്ഞ Bafoulabé, മാലി
Narsaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 22°

104° തെളിഞ്ഞ Ndioum, സെനഗല്‍
Siorapaluk, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 22°

104° തെളിഞ്ഞ Richard Toll, സെനഗല്‍
Kullorsuaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 24°

100° തെളിഞ്ഞ Rosso, സെനഗല്‍
Hall Beach, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 27°