અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

29 °F
NW 20 માઇલ પ્રતિ કલાક
ના જેવું લાગે છે: 16°
ના રોજ 30/09 04:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Port Aine
ભૂતકાળના અવલોકનો, Port Aine >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 43°
લઘુત્તમ: 21°
કાલે
સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 46°
લઘુત્તમ: 28°
રવિવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 54°
લઘુત્તમ: 32°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

Ski conditions

Updated at 13/04 12:00 am
Contact: 34 973 492301
Port Del Comte

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

86° સ્પષ્ટ Hanchuan, ચીન
Priiskovyy, રશિયા ઘેરાયેલું અને બરફનો વરસાદ 19°

86° સ્પષ્ટ Jingling, ચીન
Mugur-Aksy, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ 20°

86° સ્પષ્ટ Puqi, ચીન
Aktash, રશિયા વાદળછાયું 23°

86° સ્પષ્ટ Xiantao, ચીન
Tyungur, રશિયા વાદળછાયું 23°

86° સ્પષ્ટ Yunmeng, ચીન
Severnyy, રશિયા ઘેરાયેલું અને બરફનો વરસાદ 25°