നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

61 ഠഫാ.
NW 8 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 61°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 43°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 51.8%
സമയത്തുള്ള 30/09 05:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Xinzo De Limia
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Xinzo De Limia >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 43°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 70°
നിമ്ന: 45°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 50°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

86° തെളിഞ്ഞ Hanchuan, ചൈന
Priiskovyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 18°

86° തെളിഞ്ഞ Xianning, ചൈന
Kosh-Agach, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 20°

86° തെളിഞ്ഞ Xiantao, ചൈന
Tyungur, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 20°

84° Lanxi, ചൈന
Severnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 25°

81° Poyang, ചൈന
Shatrovo, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ 31°