ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

ప్రశాంతంగా ఉంది 54 °F
N 2 mph
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఇలా అనిపిస్తుంది: 54°
బేరోమీటర్: 30.3 in
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 21°
తేమ: 26.3%
దృష్టి గోచరత: 6 mi
ఇప్పటి వరకు 27/01 06:30 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Madrid / Cuatro Vientos
గత పరిశీలనలు , Madrid / Cuatro Vientos >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 57°
తక్కువ: 34°
రేపు
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 57°
తక్కువ: 34°
శనివారం
ప్రశాంతంగా ఉంది
ఎక్కువ : 59°
తక్కువ: 34°

10 రోజులకు సూచన >

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

76° పాక్షికంగా మేఘావృతం అల్దొన, భారత దేశం
Khandyga, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -50°

76° పాక్షికంగా మేఘావృతం చరపుర్, భారత దేశం
Belaya Gora, రష్యా ప్రశాంతంగా ఉంది -47°

76° పాక్షికంగా మేఘావృతం దిచౌలి, భారత దేశం
Ambler, సంయుక్త రాష్ట్రాలు ప్రశాంతంగా ఉంది -39°

76° పాక్షికంగా మేఘావృతం పొండ, భారత దేశం
Taloyoak, కెనడా పాక్షికంగామేఘాలు మరియు మంచు తుంపరులు  -35°

76° పాక్షికంగా మేఘావృతం సాంగ్వెం, భారత దేశం
Gjoa Haven, కెనడా చాలామటుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది   -33°