ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

46 °F
N 9 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 41°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 11°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 21.5%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 27/01 07:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Aragüés Del Puerto
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Aragüés Del Puerto >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 50°
ಇಗೋ: 30°
ನಾಳೆ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 46°
ಇಗೋ: 32°
ಶನಿವಾರ
ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 54°
ಇಗೋ: 28°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

Ski conditions

Updated at 04/05
Lifts open: / 4
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: km
Trails/slopes open: / 10
Contact: +358 (0) 20 199 110

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

Dzhebariki-Khaya, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -53°

76° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ದೋನ, ಭಾರತ
Solnechnyy, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -42°

76° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಕರ್ಚೋರೆಂ, ಭಾರತ
Ynykchanskiy, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -42°

76° ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಕರ್ಟಿ, ಭಾರತ
Gjoa Haven, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -33°

Huslia, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ -32°