നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

47 ഠഫാ.
NW 7 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 43°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 31°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 53.4%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 30/09 05:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച La Molina
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, La Molina >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 32°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 41°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 68°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Nitmiluk National Park, ഓസ്ട്രേലിയ
Kosh-Agach, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 20°

86° തെളിഞ്ഞ Puqi, ചൈന
Tashanta, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 20°

86° തെളിഞ്ഞ Xianning, ചൈന
Aykhal, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 21°

84° Lanxi, ചൈന
Udachnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 21°

81° Huangchuan, ചൈന
Shatrovo, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ 31°