നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

54 ഠഫാ.
E 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 54°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 50°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 87.6%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 05/10 12:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച La Molina
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, La Molina >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 48°
നാളെ
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 46°
ശനി
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 75°
നിമ്ന: 46°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

99° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Hermosillo, മെക്സിക്കോ
Kankunskiy, റഷ്യ 22°

97° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Guillermo Zúñiga, മെക്സിക്കോ
Anaktuvuk Pass, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ�� തെളിഞ്ഞ 26°

95° തെളിഞ്ഞ Bermuda Dunes, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Khatanga, റഷ്യ മേഘാവ്യതമായ 27°

94° തെളിഞ്ഞ Tacna, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Severnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 30°

91° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Guasave, മെക്സിക്കോ
Tashanta, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് 34°