നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും 41 ഠഫാ.
S 3 എം.പി.എച്.
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 39°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.4 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 39°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 93.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 6 മൈ.
സമയത്തുള്ള 18/01 05:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Salamanca / Matacan
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Salamanca / Matacan >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 30°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും മഞ്ഞു വര്‍ഷവും
ഉന്നത: 36°
നിമ്ന: 19°
തിങ്കള്‍
മേഘാവൃതവും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും
ഉന്നത: 28°
നിമ്ന: 21°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

104° തെളിഞ്ഞ Mount Isa, ഓസ്ട്രേലിയ
Oymyakon, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -53°

104° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Winton, ഓസ്ട്രേലിയ
Carmacks, ക്യാനഡ -52°

81° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Zirándaro, മെക്സിക്കോ
Batagay-Alyta, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -46°

79° തെളിഞ്ഞ Buenos Aires, മെക്സിക്കോ
Нежданинское, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -36°

79° തെളിഞ്ഞ Tepalcatepec, മെക്സിക്കോ
Khani, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -26°