നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

34 ഠഫാ.
W 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 34°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 24°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 64.5%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 18/01 03:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Villafranca
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Villafranca >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 43°
നിമ്ന: 27°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും
ഉന്നത: 30°
നിമ്ന: 18°
തിങ്കള്‍
മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും
ഉന്നത: 27°
നിമ്ന: 23°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

101° Winton, ഓസ്ട്രേലിയ
Ese-Khayya, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -53°

81° ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Oymyakon, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -53°

78° തെളിഞ്ഞ Antunes, മെക്സിക്കോ
Sarylakh, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -53°

78° തെളിഞ്ഞ Buenavista Tomatlán, മെക്സിക്കോ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -48°

78° തെളിഞ്ഞ Nueva Italia de Ruiz, മെക്സിക്കോ
Khani, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -26°