നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ 58 ഠഫാ.
NW 5 എം.പി.എച്.
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 58°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 27°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 29.1%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 12 മൈ.
സമയത്തുള്ള 12/04 08:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Teruel
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Teruel >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 34°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 39°
ബുധന്‍
മേഘാവൃതവും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 39°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 04/05
Lifts open: / 4
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: km
Trails/slopes open: / 10
Contact: +358 (0) 20 199 110

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

108° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Sokolo, മാലി
Dukat, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -26°

106° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Niafounké, മാലി
Omsukchan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -26°

106° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Ténenkou, മാലി
Grise Fiord, ക്യാനഡ -13°

104° തെളിഞ്ഞ Say, നൈഗര്‍
Baker Lake, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -9°

94° മേഘാവ്യതമായ Dourbali, ചഡ്
Resolute, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ -9°