ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

40 °F
E 4 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 38°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 40°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 99.3%
ಗೋಚರತೆ: 12 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 11/04 02:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Villafranca
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Villafranca >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: 50°
ಇಗೋ: 23°
ನಾಳೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 48°
ಇಗೋ: 32°
ಮಂಗಳವಾರ
ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ
ಹೈ: 55°
ಇಗೋ: 36°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

Ski conditions

Updated at 04/05
Lifts open: / 4
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: km
Trails/slopes open: / 10
Contact: +358 (0) 20 199 110

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

93° ಸ್ವಚ್ಛ Ayorou, ನೈಗರ್
Nuiqsut, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ -13°

88° ಸ್ವಚ್ಛ Goléré, ಸೆನೆಗಲ್
Point Lay, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ -6°

86° ಸ್ವಚ್ಛ Barkéwol, ಮಾರಿತಾನಿಯಾ
Bilibino, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ

86° ಸ್ವಚ್ಛ Kanel, ಸೆನೆಗಲ್
Mayo, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ

86° ಸ್ವಚ್ಛ Say, ನೈಗರ್
Wiseman, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ