ప్రస్తుతపు పరిస్థితులు

50 °F
NW 5 mph
ఇలా అనిపిస్తుంది: 50°
తుషార స్థానం (మంచు బిందువు స్థానం): 44°
తేమ: 78.9%
ఇప్పటి వరకు 22/09 07:00 pm
ఇక్కడ పరిశీలించారు Puerto De San Isidro
గత పరిశీలనలు , Puerto De San Isidro >

3 రోజులకు క్లుప్తంగ

ఈ రోజు
పాక్షికంగా మేఘాలు మరియు తుంపరలు
ఎక్కువ : 54°
తక్కువ: 41°
రేపు
పాక్షికంగా మేఘావృతం
ఎక్కువ : 59°
తక్కువ: 45°
శుక్రవారం
పాక్షికంగా మేఘాలు మరియు తుంపరలు
ఎక్కువ : 59°
తక్కువ: 45°

10 రోజులకు సూచన >

Ski conditions

Updated at 04/05
Lifts open: / 4
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: km
Trails/slopes open: / 10
Contact: +358 (0) 20 199 110

5 రోజులకు వివరంగ వాతావరణ సూచన

97° ప్రశాంతంగా ఉంది Brawley, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
McMurdo Station, Antarctica దట్టమైన మబ్బులు -4°

88° ప్రశాంతంగా ఉంది Poston, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Maarmorilik, గ్రీన్‌లాండ్ దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 26°

82° ప్రశాంతంగా ఉంది Mesquite Creek, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Qaarsut, గ్రీన్‌లాండ్ దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 26°

82° ప్రశాంతంగా ఉంది Mojave Ranch Estates, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Ukkusissat, గ్రీన్‌లాండ్ దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 26°

82° ప్రశాంతంగా ఉంది Willow Valley, సంయుక్త రాష్ట్రాలు
Tasiusaq, గ్రీన్‌లాండ్ దట్టమైన మబ్బులు మరియు తేలికపాటి మంచు 27°