നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

52 ഠഫാ.
W 9 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 52°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 46°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 79.6%
സമയത്തുള്ള 22/09 06:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Puerto De San Isidro
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Puerto De San Isidro >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 41°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 45°
വെള്ളി
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 59°
നിമ്ന: 45°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 04/05
Lifts open: / 4
Surface conditions: No report

Xcountry tracks open: km
Trails/slopes open: / 10
Contact: +358 (0) 20 199 110

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

88° തെളിഞ്ഞ Bermuda Dunes, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Artyk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ 15°

84° തെളിഞ്ഞ Arizona Village, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Kullorsuaq, ഗ്രീന്‍ലാന്‍റ് 24°

84° തെളിഞ്ഞ Blythe, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Priiskovyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 27°

84° തെളിഞ്ഞ Needles, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Severomuysk, റഷ്യ 30°

79° തെളിഞ്ഞ Mesquite Creek, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അ��
Belogorsk, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും 32°