നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

46 ഠഫാ.
W 5 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 43°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 27°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 46.4%
സമയത്തുള്ള 03/12 02:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Barcelona, Cmt
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Barcelona, Cmt >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 45°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 46°
ഞായര്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 43°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

83° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Bentiu, സുഡാന്‍
Verkhoyansk, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -61°

83° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Gogrial, സുഡാന്‍
Sarylakh, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -45°

82° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Al Ḩawātah, സുഡാന്‍
Brindakit, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -23°

79° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Ad Dindar, സുഡാന്‍
Solnechnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -23°

73° തെളിഞ്ഞ Malakāl, സുഡാന്‍
Debin, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞുവര്‍ഷവും -16°