અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

સ્પષ્ટ 45 °F
સ્પષ્ટ
ના જેવું લાગે છે: 45°
બેરોમિટર: 30.3 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 43°
ભેજ: 93.3%
દ્રશ્યતા: 2 માઇલ
ના રોજ 04/03 04:30 am

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 63°
લઘુત્તમ: 41°
કાલે
મોટા ભાગે સ્પષ્ટ
મહત્તમ: 63°
લઘુત્તમ: 43°
શનિવાર
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 57°
લઘુત્તમ: 41°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

Kugluktuk, કેનેડા સ્પષ્ટ -37°

84° સ્પષ્ટ થાને, ભારત
Cambridge Bay, કેનેડા સ્પષ્ટ -36°

84° સ્પષ્ટ ભિવાન્ડી, ભારત
Igloolik, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું -35°

84° સ્પષ્ટ મુરબાદ, ભારત
Arctic Bay, કેનેડા -25°

74° સ્પષ્ટ મનોર, ભારત
Hall Beach, કેનેડા ઘેરાયેલું -15°