നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

49 ഠഫാ.
N 1 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 49°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 30.3 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 32°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 51.1%
സമയത്തുള്ള 12/04 08:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Güeñes
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Güeñes >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 54°
നിമ്ന: 36°
നാളെ
മേഘാവ്യതമായ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 43°
ബുധന്‍
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 61°
നിമ്ന: 41°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

108° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Sokolo, മാലി
Orotukan, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -27°

106° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Mopti, മാലി
Pevek, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -19°

104° തെളിഞ്ഞ Kollo, നൈഗര്‍
Gjoa Haven, ക്യാനഡ തെളിഞ്ഞ -11°

100° തെളിഞ്ഞ Birnin Konni, നൈഗര്‍
Baker Lake, ക്യാനഡ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -9°

100° തെളിഞ്ഞ Illela, നൈജീരിയ
Resolute, ക്യാനഡ മേഘാവ്യതമായ -9°