ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

45 °F
N 1 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 45°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 30.3 ಇಂ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 31°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 56.4%
ಈಗ 12/04 09:00 pm
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Güeñes
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Güeñes >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 54°
ಇಗೋ: 36°
ನಾಳೆ
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 61°
ಇಗೋ: 43°
ಬುಧವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 61°
ಇಗೋ: 41°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

106° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Ngama, ಚಡ್
Orotukan, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -27°

105° ಸ್ವಚ್ಛ Ayorou, ನೈಗರ್
Galimyy, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -26°

100° ಸ್ವಚ್ಛ Birnin Konni, ನೈಗರ್
Taloyoak, ಕೆನೆಡಾ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -15°

100° ಸ್ವಚ್ಛ Illela, ನೈಜೀರಿಯಾ
Grise Fiord, ಕೆನೆಡಾ -13°

100° ಸ್ವಚ್ಛ Say, ನೈಗರ್
Resolute, ಕೆನೆಡಾ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ -9°