நடப்பு சூழ்நிலைகள்

33 °F
W 5 mph
இது போல்: 28°
பனிப்புள்ளி: 31°
ஈரப்பதம்: 91.6%
தெளிவுப்பார்வை: 7 mi
இது வரை 09/03 08:00 am
கணக்கிடப்பட்டது Avila
கடந்தகால கண்காணிப்பு, Avila >

3 நாள் மேற்பார்வை

இன்று
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 46°
குறை: 28°
நாளை
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 55°
குறை: 37°
வியாழன்
ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம்
அதிக: 61°
குறை: 41°

10 நாள் முன்அறிவிப்பு >

விவரமான 5 நாள் முன்அறிவிப்பு

79° ஓரளவுக்கு மேகமூட்டம் El Chauz, மெக்சிகோ
Saskylakh, ரஷ்யா தெளிவு -32°

78° மிகத் தெளிவு Cutzamalá de Pinzón, மெக்சிகோ
Nori, ரஷ்யா மிகத் தெளிவு -27°

78° மிகத் தெளிவு San Lucas, மெக்சிகோ
Pangody, ரஷ்யா மிகத் தெளிவு -24°

78° மிகத் தெளிவு Tlalchapa, மெக்சிகோ
Purpe, ரஷ்யா தெளிவு -24°

78° மிகத் தெளிவு Zirándaro, மெக்சிகோ
Berezovo, ரஷ்யா தெளிவு -20°