നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

43 ഠഫാ.
S 5 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 40°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 39°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 85.2%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 11 മൈ.
സമയത്തുള്ള 07/03 03:00 am
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Avila
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Avila >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 52°
നിമ്ന: 34°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതവും നേരിയ ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: 50°
നിമ്ന: 34°
ചൊവ്വ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 48°
നിമ്ന: 28°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

84° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Ciudad Altamirano, മെക്സിക്കോ
Khatanga, റഷ്യ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -30°

84° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Coyuca de Catalán, മെക്സിക്കോ
Yamburg, റഷ്യ മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ -30°

84° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Usinsk, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -21°

84° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ San Miguel Totolapan, മെക്സിക്കോ
Belichan, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -15°

73° തെളിഞ്ഞ Felipe Carrillo Puerto, മെക്സിക്കോ
Myaundzha, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -15°