ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

43 °F
S 5 ಎಮ್‍ಪಿ‍ಎಚ್
ಅನಿಸುವುದು: 40°
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: 39°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 85.2%
ಗೋಚರತೆ: 11 ಮೈಲಿಗಳು
ಈಗ 07/03 03:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Avila
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Avila >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 52°
ಇಗೋ: 34°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: 50°
ಇಗೋ: 34°
ಮಂಗಳವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ
ಹೈ: 48°
ಇಗೋ: 28°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

84° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Cutzamalá de Pinzón, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Dzhebariki-Khaya, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -44°

84° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Huetamo de Núñez, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Yamburg, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -30°

84° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ San Miguel Totolapan, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Ust'-Nera, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -19°

73° ಸ್ವಚ್ಛ Apatzingán de la Constitución, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Myaundzha, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -15°

73° ಸ್ವಚ್ಛ Felipe Carrillo Puerto, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Susuman, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -15°