અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

31 °F
N 5 માઇલ પ્રતિ કલાક
ના જેવું લાગે છે: 26°
ડ્યુપોઇન્ટ: 29°
ભેજ: 92%
ના રોજ 09/03 08:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Burgos / Villafria
ભૂતકાળના અવલોકનો, Burgos / Villafria >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
વાદળછાયું
મહત્તમ: 41°
લઘુત્તમ: 27°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 52°
લઘુત્તમ: 39°
ગુરુવાર
ઘેરાયેલું
મહત્તમ: 54°
લઘુત્તમ: 41°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

79° આંશિક વાદળછાયું El Chauz, મેક્સિકો
Urengoy, રશિયા ઘેરાયેલું -26°

78° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Ciudad Altamirano, મેક્સિકો
Kutop'yugan, રશિયા -25°

78° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ San Miguel Totolapan, મેક્સિકો
Pangody, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -24°

78° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Tlalchapa, મેક્સિકો
Berezovo, રશિયા સ્પષ્ટ -20°

78° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Zirándaro, મેક્સિકો
Muravlenko, રશિયા આંશિક વાદળછાયું -15°