നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

49 ഠഫാ.
SW 2 എം.പി.എച്.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 49°
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 19°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 27.6%
സമയത്തുള്ള 27/01 06:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Jaca
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Jaca >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 25°
നാളെ
മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 55°
നിമ്ന: 28°
ശനി
തെളിഞ്ഞ
ഉന്നത: 57°
നിമ്ന: 30°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

Ski conditions

Updated at 26/01 12:00 am
Contact: 34 974 373088
Astún

New snow in past 24h: 20 ഇഞ്ച്
Base depth: 35 - 75 ഇഞ്ച്
Lifts open: 4 / 17

Snow Reports provided by OnTheSnow.com

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

79° മേഘാവ്യതമായ കരപുര്‍, ഇന്ത്യ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -53°

79° തെളിഞ്ഞ കാര്‍കാല്‍, ഇന്ത്യ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -50°

79° മേഘാവ്യതമായ കുര്‍ട്ടി, ഇന്ത്യ
Ust'-Maya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -48°

79° മേഘാവ്യതമായ പെര്‍നെം, ഇന്ത്യ
Belaya Gora, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -47°

79° തെളിഞ്ഞ മൂഡ്ബിദ്രി, ഇന്ത്യ
Solnechnyy, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -42°