നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

മേഘാവ്യതമായ +10 ഠ സെ.
NW 2 മീ./സെ.
മേഘാവ്യതമായ
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: +10°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 1025.0 ഹെ.പാ. (ഹെക്റ്റ പാസ്കല്‍)
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: +5°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 71%
‌‌‌‌ദ്യഷ്ടിഗോചരത: 10 കി.മീ.
സമയത്തുള്ള 06/03 12:30 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച San Sebastian / Fuenterrabia
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, San Sebastian / Fuenterrabia >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: +8°
നിമ്ന: +6°
നാളെ
മൂടല്‍കെട്ട്
ഉന്നത: +8°
നിമ്ന: +6°
തിങ്കള്‍
മൂടല്‍കെട്ടും ചാറ്റല്‍ മഴയും
ഉന്നത: +8°
നിമ്ന: +6°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

+23° തെളിഞ്ഞ Ciudad Altamirano, മെക്സിക്കോ
Dzhebariki-Khaya, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -30°

+23° തെളിഞ്ഞ Coyuca de Catalán, മെക്സിക്കോ
Khandyga, റഷ്യ തെളിഞ്ഞ -28°

+23° തെളിഞ്ഞ Huetamo de Núñez, മെക്സിക്കോ
Predporozhnyy, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ട് -24°

+20° തെളിഞ്ഞ Antunes, മെക്സിക്കോ
Burkhala, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -21°

+20° തെളിഞ്ഞ Buenavista Tomatlán, മെക്സിക്കോ
Susuman, റഷ്യ മൂടല്‍കെട്ടും മഞ്ഞും -21°