നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ

67 ഠഫാ.
അങ്ങിനെ തോന്നുന്നു: 67°
വായുമര്‍ദ്ദമാപിനി: 29.9 ഇഞ്ച്
ഡ്യൂ പോയിന്‍റ്: 44°
ഈര്‍പ്പാവസ്ഥ: 42.1%
സമയത്തുള്ള 12/04 08:00 pm
‌- (സമയത്ത്) നിരീക്ഷിച്ച Arroyo Del Ojanco
ഭൂതകാല നിരീക്ഷണങ്ങള്‍, Arroyo Del Ojanco >

3 ദിവസത്തേക്കുള്ള ആലോകനം

ഇന്ന്
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 52°
നാളെ
ഭാഗികമായി മേഘാവൃതമായ
ഉന്നത: 73°
നിമ്ന: 52°
ബുധന്‍
മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഴയും
ഉന്നത: 72°
നിമ്ന: 52°

10 ദിവസത്തെ പ്രവചനം >

വിശദമായുള്ള 5 ദിവസത്തെ പ്രവചനം

112° തെളിഞ്ഞ Barkéwol, മൗരിടാനിയ
Taloyoak, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടല്‍ -15°

112° തെളിഞ്ഞ Kanel, സെനഗല്‍
McMurdo Station, Antarctica മൂടല്‍കെട്ടും നേരിയ മഞ്ഞും -14°

106° മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞ Ngama, ചഡ്
Cambridge Bay, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -13°

105° തെളിഞ്ഞ Téra, നൈഗര്‍
Chesterfield Inlet, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -4°

102° തെളിഞ്ഞ Say, നൈഗര്‍
Rankin Inlet, ക്യാനഡ ഭാഗികമായ മേഘ മൂടലും നേരിയ മഞ്ഞു വര്‍ഷവും -4°