ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

+12 °C
ಅನಿಸುವುದು: +12°
ಬಾರೋಮೀಟರ್: 1008.5 ಎಚ್‍ಪಿಎ
ಇಬ್ಬನಿಬಿಂದು: +7°
ಆರ್ದ್ರತೆ: 71.9%
ಈಗ 07/03 04:00 am
ಗೆ/ಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ Arroyo Del Ojanco
ಹಿಂದೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳು, Arroyo Del Ojanco >

3 ದಿನದ ಮೇಲ್ನೋಟ

ಇಂದು
ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಹನಿಗಳು
ಹೈ: +13°
ಇಗೋ: +7°
ನಾಳೆ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತುಂತುರು ಮಳೆಹನಿ
ಹೈ: +14°
ಇಗೋ: +5°
ಮಂಗಳವಾರ
ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ
ಹೈ: +14°
ಇಗೋ: +5°

10 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ >

ವಿವರವಾದ 5 ದಿನಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

+29° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Ajuchitlán del Progreso, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Dzhebariki-Khaya, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -42°

+29° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Cutzamalá de Pinzón, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Khandyga, ರಷ್ಯಾ ಸ್ವಚ್ಛ -42°

+29° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ San Lucas, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Oymyakon, ರಷ್ಯಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ -29°

+29° ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ Zirándaro, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Belichan, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -26°

+23° ಸ್ವಚ್ಛ Buenavista Tomatlán, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
Myaundzha, ರಷ್ಯಾ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ -26°