અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

67 °F
ના જેવું લાગે છે: 67°
બેરોમિટર: 29.9 ઇંચ
ડ્યુપોઇન્ટ: 44°
ભેજ: 42.1%
ના રોજ 12/04 08:00 pm
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Arroyo Del Ojanco
ભૂતકાળના અવલોકનો, Arroyo Del Ojanco >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 72°
લઘુત્તમ: 52°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું
મહત્તમ: 73°
લઘુત્તમ: 52°
બુધવાર
ઘેરાયેલું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: 72°
લઘુત્તમ: 52°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

108° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Sokolo, માલી
Galimyy, રશિયા સ્પષ્ટ -26°

104° ઘેરાયેલું Gorom-Gorom, બુર્કિના ફાસો
McMurdo Station, Antarctica ઘેરાયેલું અને સહેજ બરફ -14°

104° સ્પષ્ટ Niamey, નિજર
Baker Lake, કેનેડા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -9°

104° સ્પષ્ટ Say, નિજર
Rankin Inlet, કેનેડા સ્પષ્ટ -6°

100° સ્પષ્ટ Illela, નાઇજિરિયા
Kugaaruk, કેનેડા આંશિક વાદળછાયું -4°