અત્યારની પરિસ્થિતિઓ

+12 °C
ના જેવું લાગે છે: +12°
બેરોમિટર: 1009.5 hPa
ડ્યુપોઇન્ટ: +7°
ભેજ: 70.9%
ના રોજ 07/03 02:00 am
ખાતે નિરિક્ષણ કર્યું Arroyo Del Ojanco
ભૂતકાળના અવલોકનો, Arroyo Del Ojanco >

૩ દિવસનો અંદાજ

આજે
વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: +13°
લઘુત્તમ: +7°
કાલે
આંશિક વાદળછાયું અને હળવો વરસાદ
મહત્તમ: +14°
લઘુત્તમ: +6°
મંગળવાર
આંશિક વાદળછાયું અને સહેજ વરસાદ
મહત્તમ: +14°
લઘુત્તમ: +6°

૧૦ દિવસનું અનુમાન >

વિગતવાર ૫ દિવસનું અનુમાન

+29° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ El Chauz, મેક્સિકો
Khandyga, રશિયા સ્પષ્ટ -42°

+29° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ San Miguel Totolapan, મેક્સિકો
Sarylakh, રશિયા સ્પષ્ટ -31°

+29° મોટા ભાગે સ્પષ્ટ Tlalchapa, મેક્સિકો
Oymyakon, રશિયા મોટા ભાગે સ્પષ્ટ -29°

+23° સ્પષ્ટ Antunes, મેક્સિકો
Burkhala, રશિયા ઘેરાયેલું -26°

+23° સ્પષ્ટ San Juan De Los Platanos, મેક્સિકો
Kadykchan, રશિયા ઘેરાયેલું -26°